Зміни приголосних відбуваються і при додаванні суфікса -ин-.
  
Якщо до слова із суфіксом -цьк- додати суфікс -ин-, то на письмі -цьк- зміниться на -чч-[ч:]. 
Приклад:
- цьк- + -ин--чч-: козацький — козаччина, вінницький — Вінниччина.
Виняток:  галицький — Галичина.
Зверни увагу!
У слові «Вінниччина» відбувається два подвоєння.
Якщо до слова із суфіксом -зьк- додати суфікс -ин-, то на письмі -зьк- зміниться на -жч-. 
Приклад:
-зьк- + -ин-  —  -жч-: острозький — Острожчина.
Якщо до слова із суфіксом -ськ- додати суфікс -ин-, то на письмі -ськ- зміниться на -щ- [шч].
Приклад:
-ськ-+ -ин- — -щ-: одеський — Одещина.
суфікс ина.png
Зверни увагу!
При словозміні та утворенні спільнокореневих слів також відбувається чергування у словах, основа яких закінчується на -с-, -сок-, -ск-, -шк- , які чергуються  з -щ- [шч]: віск — вощина, пісок — піщина, дошка — дощаний, зморшка — зморщений.