В українській мові під час словозміни та творення нових слів може відбуватися чергування приголосних звуків.
Чергування звуків закономірна заміна одного звука іншим у тому самому чи спорідненому слові.
Найчастіше чергування відбувається між такими приголосними:
 
 • к, ч, ц: [к]//[ч]//[ц`] — рука, ручка, у руці,

 • г, ж, з: [г]//[ж]//[з`] — нога, ніжка, на нозі,

 • х, ш, с: [х]//[ш]//[с`] — вухо, вушко, у вусі.
Зверни увагу!
Чергування, які відбуваються в іменниках у давальному та місцевому  відмінках:
 • [к]//[ц`]: рік — у році,
   
 • [г]//[з`]: книга — книзі, на книзі,

 • [х]//[с`]: муха — мусі, на мусі.
Є чергування, які відбуваються в дієсловах:
 • [з]//[ж]: казати — кажу,
   
 • [т]//[ч]: платити — плачу,
   
 • [с]//[ш]: косити — кошу,
   
 • [зд]//[ждж]: їздити — їжджу,
   
 • [д]//[дж]: садити — саджу,
   
 • [ст]//[шч]: захистити — захищу,

 • [п]//[пл']: топити — топлю, 

 • [ф]//[фл']: графити — графлю, 

 • [б]//[бл']: любити — люблю.