Питальні займенники виражають питання про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів:
Що найбільше вам запам’яталося з подорожі до Києва? Яка подорож тобі сподобалась найбільше?
  
Якщо ж займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки зв’язують підрядне речення з головним, то вони є відносими:
Горе тому, хто на печі. Я вже й не пам'ятаю, скільки міст відвідав за два роки.
  
Відносні та питальні займенники часто об'єднують в одну групу: питально-відносні.  
 
питально-відносні.png
Зверни увагу!
Займенники хто, що у відмінкових формах мають різні основи та не мають форми множини.
 
Займенник чий у Давальному й Місцевому відмінках однини має паралельні форми: чийому//на чиєму  і чиєму//на чиїм.
 
Займенник скільки не має граматичного числа.
 
Займенники який, котрий відмінюються, як прикметники твердої групи: якого, котрого; якому, котрому; яким, котрим; на якому, на котрому.