Питальні займенники використовуємо для вираження  запитань про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів. За допомогою питальних займенників будуємо питальні речення.
Приклад:
Що найбільше вам запам’яталося з подорожі до Києва? Яка подорож тобі сподобалась найбільше?
Якщо ж займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки зв’язують частини складного речення, то вони є відносними.
Приклад:
Горе тому, хто на печі. Я вже й не пам'ятаю, скільки міст відвідав за два роки.
питально-відносні.png
 
Займенники хто, що виконують в реченні синтаксичну роль підмета й додатка. Займенники який, чий, котрийозначення.
Займенники який, чий, котрий змінюємо за родами, числами, відмінками.
 
Займенники хто, що, скільки — лише за відмінками.
Зверни увагу!
Займенники хто, що у відмінкових формах мають різні основи та не мають форми множини.
 
Займенник чий у давальному й місцевому відмінках однини має паралельні форми: чийому//чиєму  і на чиєму//на чиїм.
 
Займенник скільки відмінюємо як числівник два.
 
Займенники який, котрий відмінюються, як прикметники твердої групи: якого, котрого; якому, котрому; яким, котрим; на якому, на котрому.