Присвійні займенники вказують на належність предмета будь-якій особі.
 
Їх легко утворити від особових + свій: я — мій, ми — наш, ти — твій, ви — ваш, він, воно — його, вона — її, вони — їхній.
 
Присвійні займенники відмінюються за родами, числами, відмінками.
  
присвійні.png
 
За зразком займенників мій (моя, моє, мої) відмінюються твій, свій.  Займенники наш, ваш відмінюються, як прикметники твердої групи, їхній м’якої.  
 
Зверни увагу!
При іменникові особові займенники його, її в родовому відмінку набувають значення присвійних (чий? чия? чиє?), такі займенники не змінюються і не мають початкового н: його твір, його твору, його твором.

Особовий займенник вони у формі родового та знахідного відмінків має форму їх: немає (кого? чого?) їх, побачили  (кого? що?) їх.

Присвійний займенник, що вказує на належність предмета 3-їй особі, має форму їхній (їхня, їхнє, їхні): намет (чий?) їхній, кухня (чия?) їхня, поле (чиє?) їхнє.
 
Ужитий без іменника присвійний займенник переходить у іменник: Наші сьогодні грали у футбол.

Зверни увагу!
Присвійні займенники у непрямих відмінках мають наголошений другий склад.