Присвійні займенники. 
Вказують на принадлежність предмета будь-якій особі.
Їх легко утворити від особових + свій: я — мій, ми — наш, ти — твій, ви — ваш, він, воно — його, вона — її, вони — їхній.
Присвійні займенники відмінюються за родами, числами, відмінками.
  
присвійні.png
 
За зразком займенників мій (моя, моє, мої) відмінюються твій, свій.
Займенники наш, ваш відмінюються, як прикметники твердої групи, їхній м’якої.  
 
При іменникові особові займенники його, її, їх в родовому відмінку набувають значення присвійних(чий? чия? чиї?), такі займенники не змінюються і не мають початкового н: його твір, його твору, його твором.
  
Ужитий без іменника присвійний займенник перехдить у іменник: Наші сьогодні грали у футбол.
Зверни увагу!
Присвійні займенники у непрямих відмінках мають наголошений дрягий склад.