Методична рекомендація:

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Раз займенник, два займенник 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Визначення займенників у реченні.
2. Утвори слово 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Визначення особового займенника у складі іншого слова.
3. Визнач займенники 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Визначення займенників сереж поданих слів.
4. Вірю — не вірю 3 вид - аналіз середнє 3Б. Визначення правдивості тверджень щодо займенників.
5. Втрачена інформація 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Визначення в реченні займенника та його розряду.
6. Віднови прислів'я 3 вид - аналіз середнє 3Б. Відновлення прислів'їв, поширюючи їх займенником.
7. Лайк-дизлайк 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розрізнення займенників та прислівників.
8. Заміни суржик 3 вид - аналіз важке 3Б. Заміна суржикових слів та виразів українськими відповідниками.
9. Відредагуй речення 3 вид - аналіз важке 3Б. Редагування речень з займенниками.
10. Лінгвістичний батл 4 вид - творчий важке 2Б. Утворення і правопис займенників.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Займенник-синонім Інший легке 3Б. Заміна іменників, числівників, прикметників синонімічними займенниками.
2. Мовна розминка Інший середнє 1Б. Редагування текстів з тавтологією.
3. Говорими правильно Інший середнє 3Б. Конструювання речень зі словосполученнями, які найчастіже вживаються суржиком.
4. Самсобі редактор Інший важке 3Б. Редагування речень з займенниками.
5. Склади прислів'я Інший важке 2Б. Конструювання прислів'я з поданих слів, твір-міркування.
6. Фразеологічна розсипанка Інший важке 1Б. Твір-мініатюра за фразеологізмом.
7. Твір-асоціація Інший важке 2Б. Твір-асоціація за фотографією.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми: «Узагальнення вивченого про займенник» 15:00:00 середнє 15Б. Завдання-тренажер на закріплення матеріалу з теми: «Узагальнення вивченого про займенник».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Узагальнення вивченого про займенник» 15:00:00 середнє 12Б. Вдосконалення вмінь і навичок, набутих під час вивчення теми «Узагальнення вивченого про займенник».
2. Перевірна робота з теми «Узагальнення вивченого про займенник» 20:00:00 середнє 13Б. Перевірка знань, вмінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Узагальнення вивченого про займенник».