Займенники змінюються, але по-різному:
  • за відмінками змінюються займенники, співвідносні з іменниками та кількісними числівниками;
     
  • за родами, числами, відмінками — співвідносні із прикметниками та порядковими числівниками;
     
  • в особових займенниках визначається особа, а у він, вона, воно — рід.
Особові та зворотний займенники
Особові, зворотний.png

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному.
 
Зворотний займенник себе вказує на виконавця дії і стосується усіх трьох осіб, не має форми називного відмінка. Він змінюється, як особовий займенник ти, починаючи з родового відмінка.  У реченні займенник себе виступає в ролі додатка.
 
Займенники третьої особи в родовому, знахідному, місцевому відмінках з приймен­никами мають приставний звук н (у нього, над ним), в орудному відмінку звук н вживається завжди: нею, ним.
 
Перед займенником мною, що починається збігом двох приголосних, для милозвучності вимови прийменники над, з, під, перед вживаються з голосним і: зі мною, наді мною.
 
Особовий займенник середнього роду воно має такі самі відмінкові форми, як і він.