Вказівні займенники вказують на предмет, ознаку, кількість: сей, цей, той; такий;  стільки.
 
Займенники той (отой) та такий змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники твердої групи.
 
той.png
 
Займенники цей (оцей) та рідковживаний сей змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники м'якої групи в однині та як прикметник твердої групи в множині.
 
цей.png
 
Займенник стільки змінюється лише за відмінками, як числівник два.
 
стільки.png