Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Займенник як частина мови Займенник як частина мови. Його морфологічні, стилістичні та синтаксичні функції.
2. Наголоси в займенникових формах Формування мовленнєвих компетентностей наголошування займенників у непрямих відмінках.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Нишпорка 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Визначення займенника серед інших частин мови.
2. Не займенник 1 вид - рецептивний легке 1Б. Уміння визначати займенники.
3. Утвори нові слова 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Уміння утворювати нові слова за допомогою займенників.
4. Плутанка 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Морфологічні ознаки займенника.
5. Визнач питання займенника 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Визначення питань займенника та їх співвідношення з частинами мови.
6. Третє зайве 2 вид - інтерпретація легке 1,5Б. Визначення займенників серед інших частин мови.
7. Я умію рахувати 3 вид - аналіз середнє 3Б. Визначення кількості займенників у поданому уривку.
8. Визнач синтаксичну роль 3 вид - аналіз середнє 3Б. Визначення синтаксичної ролі займенника в реченні.
9. Доповни словосполучення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про наголошення займенникових форм.
10. Граматична хвилинка 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про займенник як частину мови.
11. Проаналізуй займенник 3 вид - аналіз середнє 4Б. Уміння визначати морфологічні ознаки займенника.
12. Культура мовлення 3 вид - аналіз важке 2Б. Вживання займенників у текстах.
13. Займенник-додаток 3 вид - аналіз важке 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль займенника.
14. Займенник-присудок 3 вид - аналіз важке 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль займенника.
15. Склади прислів'я 2 вид - інтерпретація важке 6Б. Утворення прислів'їв з поданих слів, визначення серед них займенників.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Двідкове бюро Інший легке 3Б. Визначення роду займеника свій.
2. Морфологічні ознаки займенника Інший середнє 3Б. Визначення морфологічних ознак займенника.
3. Доповни речення Інший середнє 2Б. Удосконалення вивченого про наголошення займенникових форм.
4. Оповідання з речень Інший середнє 6Б. Складання тексту з поданих речень.
5. Як я знаю свій край Інший важке 1Б. Опис фотографій з музеїв України, що розташовані просто неба.
6. Відредагуй речення Інший важке 6Б. Редагування речень, у яких займенник співвідноситься водночас із різними словами.
7. Діалог Інший важке 1Б. Складання діалогу на декілька реплік.
8. Неправильний наголос Інший важке 1Б. Удосконалення вивченого про наголошування займенників.
9. Займенник-означення Інший важке 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль займенника.
10. Займенник-підмет Інший важке 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль займенника.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм» 00:10:00 середнє 8Б. Удосконалення вивченого з теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота № 1 з теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм» 00:15:00 середнє 7Б. Систематизація вивченого з теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм».
2. Домашня робота № 2 з теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм» 00:15:00 середнє 10Б. Систематизація вивченого з теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм».
3. Перевірна робота з теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм» 00:20:00 середнє 6Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм».