Частки пишуться окремо, разом і через дефіс.
Разом пишуться частки:
  • аби, ані, де, чи, чим, що, як у складі будь-якої частини мови
абиякий, аніскільки, чимдуж, щосили;
  • би, б, же, ж, то, що в складі сполучників або інших часток
мовби, нібито, аякже, абощо;
  • -ся (-сь) у зворотних дієсловах і в складі займенників і прислівників
купається, вклонивсь, колись, когось.
Через дефіс пишуться частки:
  • казна-, хтозна-, бозна-, будь-, -небудь, які стали префіксами або суфіксами в прислівниках і займенниках
казна-хто, бозна-чому, хто-небудь;
  • -бо, -но, -то, -от, -таки, що стоять безпосередньо після слова, якого стосуються
чекай-но, тому-то, знайшов-таки.
Окремо пишуться частки:
  • якщо між часткою і словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка
чим би то, все ж таки, веди ж бо;
  •   формотворчі би(б), хай, нехай  
 хотілося б, помандрував би, нехай їде, хай щастить;
  • частки, що надають словам смислових чи емоційних відтінків
аж, ж, саме, ще, хоч;
  • частки у сполуках слів (здебільшого в сполучних словах)
поки що, навряд чи, дарма що, що за, що ж до.
Зверни увагу!
Написання часток разом з іншими словами або через дефіс пояснюється тим, що вони виконують словотворчі чи формотворчі функції, тобто стають частиною іншого слова чи часткою його форми.