Дієприслівник — це незмінювана особлива форма дієслова, яка виражає додаткову дію, що пояснює в реченні основне дієслово – присудок.
Дієприслівник відповідає на питання що роблячи? що зробивши?
Приклад:
Враховуючи обставини, наше підприємство відкрило новий цех.
Написавши відповідь, директор запропонував показати свої плани.
Ознаки дієприслівника

Дієприслівник має ознаки дієслова і прислівника.
 
 Презентация2.jpg
Вид і творення дієприслівників
До дієприслівників недоконаного виду належать такі, що означають незакінчену додаткову дію, яка відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом-присудком.
І полем, степом ідучи, свого ти сина закриваєш. (Т. Шевченко.)
У цьому прикладі ми бачимо, що дієприслівник ідучи, відповідає на питання — що роблячи? та має недоконаний вид, вказуючи на додаткову дію, що відбувається одночасно з основною дією – закриваєш, - виражену дієсловом-присудком.
Дієприслівники недоконаного виду  творяться від теперішнього часу дієслова за допомогою суфіксів -учи (на письмі ще -ючи) для І дієвідміни і -ачи (-ячи) для II дієвідміни.
Для цього досить дієслово поставити в 3-й особі множини теперішнього часу (що
роблять?) і -ть замінити на -чи: несуть - ть + чи = несучи, борються - ть + чи(сь) = борючись, гуркотять - ть + чи = гуркотячи.
На відміну від дієприслівників недоконаного виду, дієприслівники, які належать до доконаного виду, означають завершену додаткову дію.
Могутні дуби стоять замислившись.
Дієприслівники доконаного виду творяться від минулого часу дієслова доконаного виду (що зробив?) за допомогою суфікса -ши: сказав + вши = сказавши, приніс + ши = принісши, переміг + ши = перемігши.
Зверни увагу!
Дієприслівники зберігають вид того дієслова, від якого утворені (доконаний: посміхнувся — посміхнувшись; недоконаний: посміхався — посміхаючись).
 
Дієприслівники завжди закінчуються буквою и: схопивши, втративши, кажучи, пишучи, захворівши.
Синтаксична роль
У реченні дієприслівник пов’язується з тим самим іменником, що й дієслово-присудок, і виступає у ролі обставини.
Засинаючи, він почув раптом голос — почув коли?засипаючи;
Купивши квиток, ми пішли до музею народної культури — пішлиза якої умови?купивши квиток.