Види дієслів.
Прочитаймо подані два речення.
— Як думаєш, чия мама буде більш задоволена і чому?
  • Мишко повідомив по телефону матері, що він спочатку розв'язував задачу, виконував вправу, потім підмітав кімнату.
  • Дмитрик зателефонував мамі про те, що він спочатку розв'язав задачу і виконав вправу, потім підмів кімнату.
У першому реченні дієслова «розв'язував», «виконував», «підмітав» вказують на дію, яка незавершена, і відповідають на питання що робив? А у другому реченні дієслова «розв'язав», «виконав», «підмів» означають завершену дію, питання що зробив? 
Залежно від цього дієслова бувають доконаного й недоконаного виду.
Дієслова доконаного виду називають завершену, обмежену в часі дію тавідповідають на питання що зробити?що зроблю? що зробив?
Приклад:
Позмагатися, позмагаюся, позмагався.
Дієслова недоконаного виду називають незавершену, не обмежену в часі дію, без вказівки на її закінчення й відповідають на питання що робити? що робимо? що робив? що робитиму?
Приклад:
Змагатися, змагаємося, змагався, змагатимусь.
Видові пари.
Дієслова доконаного та недоконаного видів, зазвичай, утворюють видові пари: писати — написати, передавати — передати.
Види дієслів творяться суфіксальним і префіксальним способами, за допомогою чергування голосних і приголосних звуків у коренях, зміни наголосу. Деякі видові пари дієслів мають різні основи.
Приклад:
Бігти — вбігти;
стукати — стукнути;
допомагати — допомогти;
витирати — витерти;
вслухАтися — вслУхатися;
брати — взяти.
Зверни увагу!
Категорія виду притаманна для всіх форм дієслів.
Деякі дієслова одновидові – не  мають видових пар:
  • лише доконаний вид мають слова: схаменутися, налітатися, насидітися, стрепенутися, розговоритися;
  • лише недоконаний вид мають слова: сподіватися, розмовляти, сподіватися, потребувати, поважати, ворогувати, ходити, мислити.