Морфологічні ознаки.
Дієслова мають такі граматичні категорії: час, число, особа, рід, вид, спосіб.
  
Дієслово.png
Синтаксична роль.
Дієслово в реченні найчастіше виконує функцію присудка.
Приклад:
Про все ти співаєш: про сльози і сміх, Про молодість, битвами грізну…(В. Сосюра).
Синтаксичні функції інфінітива різноманітні. Неозначена форма дієслова може виконувати роль будь-якого члена речення.
Приклад:
(Що?) Вчитися — ось наше завдання (підмет).
Ми (що робимо?) прагнемо сумлінно вчитися(дієслівний присудок).
Батьки веліли (що?) добре  вчитися(додаток).
Моє бажання (яке?) вчитися порадувало батьків (означення).
Ми приїхали (з якою метою?) сюди вчитися(обставина).