Загальне значення
Звернімо увагу на слова у двох стовпчиках:
 
 боротьба    боротися  
 спів  заспівати
 синій  синіти
 зелений  зазеленіти  
  
Якщо порівняти ці слова як частини мови, зробимо висновок:
  • слова «боротьба», «спів» означають назву дії і відповідають на питання що?, отже,  це іменники;

  • слова «синій», «зелений» вказують на ознаку і відповідають на питання який?, отже, це прикметники;

  • слова «боротися», «синіти», «заспівати», «зазеленіти» означають дію предмета, відповідають на питання що робити? що зробити?, отже, це дієслова.
Дієслово — це самостійна змінна частина мови,  яка називає дію або стан предмета  й відповідає на питання що робити? що зробити? тощо.
Морфологічні ознаки
Дієслова мають такі граматичні категорії: час, число, особа, рід, вид, спосіб.
  
Дієслово.png
Синтаксична роль
Дієслово в реченні найчастіше виконує функцію присудка.
Приклад:
Про все ти співаєш: про сльози і сміх, Про молодість, битвами грізну… (В. Сосюра)