Спосіб виражає відношення названої дієсловом дії або стану до реальності.
Є три способи дієслів: дійсний, умовний і наказовий.
Дійсний спосіб.
12.png
Умовний спосіб.
13.png
Творення умовного способу.
Дієслова умовного способу творяться додаванням до форм минулого часу частки би (б).
Дієслово минулого часу + частки би (б) = дієслово умовного способу.
Частку пишуть окремо від дієслів, при цьому після голосного вживаємо б, а після приголосного — би.
Приклад:
Cпівав би, співала б, співали б.
Частка би (б) може стояти
  • після дієслова: Чи жила б Україна без кобзи-бандури? (І. Коваленко).
  • перед дієсловом: Він би робив, та рукава болять (Народна творчість).
  • може бути відділена від дієслова іншими словами: Я б навіть сонцю одягнула вінок із житніх колосків! (Л. Рубан).
Наказовий спосіб.
14.png
Творення наказового способу.
Форми дієслів наказового способу творяться від основ теперішнього і майбутнього простого (доконаний вид) часу.
Зверни увагу!
Наказовий спосіб має лише форми другої особи однини та першої і другої осіб множини.
 
 ОднинаМножина
1 особа-
пишімо
шукаймо
2 особа
пиши
шукай
пишіте
шукайте
3 особа--
 
Форми першої особи однини та третьої особи однини та множини утворюються поєднанням дієслів теперішнього або майбутнього часу із частками хай, нехай: хай побачу, нехай знає, хай розкажуть.
Зверни увагу!
Від дієслова їсти наказовий спосіб: їж, їжмо, їжте.
Для дієслів доповісти, розповісти зазвичай вживаються форми: доповідай (від доповідати), розповідай (від розповідати).
Зверни увагу!
Усі дієслова з суфіксом -ува- (-юва-) мають перед закінченням наказового способу голосний у(ю): вимірюй, просмолюй, розказуй.
Дієслова наказового способу вживаються також і з -ся (-сь): змагайся, змагаймося, змагайтеся.
Знак м'якшення у дієсловах наказового способу.
Знак м'якшення у дієсловах наказового способу пишеться лише тоді, коли приголосний у вимові звучить м'яко, виразно.
Приклад:
Сядь — сядьмо — сядьте, стань — станьмо — станьте, злазь — злазьмо — злазьте.
Після букв п, в, ч та р м'який знак не пишеться.
Приклад:
Сип — сипмо — сипте, став — ставмо — ставте, клич — кличмо — кличте, вдар — вдармо — вдарте.
Зверни увагу!
Форми наказового способу на зразок ходім, ходімте, да­вайте підемо (замість: ходімо), ідіте (замість: ідіть) не є нор­мативними, вони допустимі лише в розмовному стилі.