Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Прийменник як службова частина мови Теоретичні відомості про пийменник як службову частину мови.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Тест 1 вид - рецептивний легке 3Б. Завдання на перевірку теоретичних знань про прийменник як службову частину мови.
2. З'ясуй будову прийменника 1 вид - рецептивний легке 3Б. Завдання на формування навичок визначати будову прийменників.
3. Визнач непохідні прийменники 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на формування умінь розрізняти похідні та непохідні прийменники.
4. Знайди прийменник 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання на формування умінь та навичок виокремлювати серед службових частин мови прийменники.
5. «Відреставруй» речення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на удосконалення умінь та навичок вживання прийменників для зв'язку слів у реченні.
6. Визнач відмінок 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Удосконалення навичок знаходити прийменники в реченні та визначати, з якими відмінками вони вживаються.
7. Зв'язок з відмінками 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на дослідження зв'язків прийменників з непрямими відмінками.
8. Вибери правильну відповідь 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання на уміння відрізняти прийменники від інших службових частин мови.
9. Омоніми: де прийменник? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Завдання на формування умінь розрізняти похідні прийменники та форми повнозначних слів.
10. Похідні/непохідні 3 вид - аналіз середнє 3Б. Завдання на удосконалення навичок розрізняти похідні та непохідні прийменники.
11. Тест-відповідність 3 вид - аналіз середнє 3Б. Завдання на формування навичок визначати значення, яке виражає прийменник разом із іменниками.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Зроби вибір Інший середнє 1Б. Перевірка сформованості умінь та навичок відрізняти прийменник від інших службових частин мови та знаходити його в реченні.
2. Порахуй прийменники Інший середнє 1Б. Уміння знаходити прийменники в реченні.
3. Утвори словосполучення Інший середнє 4Б. Завдання на формування умінь та навичок правильно вживати прийменники з іменними частинами мови у різних відмінках.
4. Морфологічний розбір Інший важке 3Б. Перевірка сформрваності знань про прийменник як службову частину мови та вміння їх застосовувати.
5. Творче завдання Інший важке 4Б. Вправа творчого характеру на побудову речень із омонімічними прийменниками, іменниками та прислівниками.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Прийменник як службова частина мови» 00:10:00 середнє 7Б. Завдання на формування знань, умінь та навичок учнів про прийменник як службову частину мови.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Прийменник як службова частина мови» 00:25:00 середнє 11Б. Вправи на удосконалення умінь та навичок з теми «Прийменник як службова частина мови».
2. Перевірочна робота з теми «Прийменник як службова частина мови» 00:25:00 середнє 12Б. Завдання для перевірки сформованості теоретичних знань про прийменник, умінь та навичок з теми.