Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Правопис букв -н- та -нн- у прислівниках Формування знань, умінь і навичок із теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Утвори прислівники 1 вид - рецептивний легке 2Б. Уміння утворювати прислівники від прикметників і дієприкметників, використовуючи набуті знання.
2. Вибери слово з -нн- 1 вид - рецептивний легке 1Б. Удосконалення вивченого про правопис -нн- та -н- у прислівниках.
3. Запиши слова 1 вид - рецептивний легке 4Б. Закріплення й систематизація вивченого з теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках».
4. Одна чи дві? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченої орфограми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках».
5. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про правопис прислівників.
6. Добери синонім 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Уміння добирати до поданих словосполучень синонімічні із прислівниками, що відповідають вивченим орфограмам.
7. Розподільна таблиця 3 вид - аналіз середнє 4Б. Закріплення вивченого про правопис прислівників.
8. Трансформуй слова 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплення знань, отриманих під час вивчення теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках» .
9. Антонімічні пари прислівників 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Повторення вивченого про антоніми, збагачення словникового запасу. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках».
10. Добери синоніми 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Повторення вивченого про синоніми, збагачення словникового запасу. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках».
11. Шукаємо слово 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про правопис прислівників.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Мозковий штурм Інший важке 5Б. Розвиток асоціативного мислення, уяви, збагачення словникового запасу. Удосконалення вивченого з теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках».
2. Відшукай слово Інший легке 1Б. Уміння визначати прислівник, у якому пишемо -н-; удосконалення вивченого про прислівники.
3. Зайве речення Інший середнє 1Б. Удосконалення вивченого про правопис прислівників.
4. Склади речення Інший важке 6Б. Уміння утворювати прислівники різними способами, удосконалення навичок правопису слів, що містять орфограму. Повторення вивченого про способи творення прикметників і дієприкметників.
5. Склади текст Інший важке 7Б. Уміння використовувати слова з вивченою орфограмою в самостійно складеному тексті.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках» 00:10:00 середнє 6Б. Завдання для закріплення й систематизації вивченого про правопис прислівників.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках» 00:15:00 середнє 10Б. Завдання для удосконалення вивченого про правопис прислівників.
2. Перевірна робота з теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках» 00:20:00 середнє 8Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок із теми «Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках».