Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Прислівник як частина мови Формування мовних компетентностей із теми «Прислівник як самостійна частина мови».
2. Розряди прислівників Засвоєння знань про розряди прислівників за значенням.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Шукаємо прислівник 3 вид - аналіз легке 2Б. Закріплення вивченого теоретичного матеріалу про прислівник як частину мови, його відмінність від інших самостійних частин мови.
2. Поясни свій вибір! 3 вид - аналіз середнє 3Б. Удосконалення й систематизацій вивченого про прислівник як частину мови. Повторення вивченого про частини мови.
3. Четверте зайве 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння аналізувати будову слова, виділяти морфеми; удосконалення вивченого про прислівник.
4. Знайди прислівник 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння знаходити прислівники в реченні, визначати частини мови, до яких належать слова. Закріплення вивченого теоретичного матеріалу.
5. Джерело народної мудрості 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Закріплення вивченого про прислівник як частину мови; збагачення лексикону; виховання поваги до народної мудрості.
6. Пошукова робота 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння знаходити прислівники в реченні, аналізувати їх відмінність від інших частин мови.
7. Визнач розряд 3 вид - аналіз середнє 4Б. Уміння визначати розряди прислівників за значенням, правильно ставити запитання; удосконалення вивченого про прислівник як частину мови.
8. Визнач розряд: прислівник місця 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати розряди прислівників за значенням.
9. Укажи антонім 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Повторення вивченого про антоніми, уміння добирати протилежні за значенням слова; удосконалення вивченого про прислівники.
10. Дві колонки 3 вид - аналіз важке 5Б. Уміння визначати розряд прислівників за значенням.
11. Прислівник як присудок 3 вид - аналіз важке 1Б. Повторення вивченого про головні й другорядні члени речення; уміння визначати роль прислівника в реченні. Удосконалення вивченого про прислівник як частину мови.
12. Прислівник як означення 3 вид - аналіз важке 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль прислівників; удосконалення вивченого про числівник як частину мови.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визнач розряд: прислівник часу Інший середнє 1Б. Уміння визначати розряди прислівників за значенням.
2. Зайве речення Інший важке 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль прислівників; удосконалення вивченого про числівник як частину мови.
3. Продовж синонімічний ряд Інший важке 2Б. Повторення вивченого про синоніми; збагачення словникового запасу. Удосконалення вивченого про прислівник.
4. Склади твір Інший важке 7Б. Розвиток творчого потенціалу, уміння використовувати прислівники при складанні твору.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Прислівник як самостійна частина мови» 00:10:00 середнє 8Б. Завдання для закріплення й удосконалення вивченого з теми «Прислівник як самостійна частина мови».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Прислівник як самостійна частина мови» 00:15:00 середнє 4Б. Завдання для удосконалення вивченого з теми «Прислівник як самостійна частина мови».
2. Перевірна робота з теми «Прислівник як самостійна частина мови» 00:20:00 середнє 8Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Прислівник як самостійна частина мови».