Особливості творення ступенів порівняння
Не мають ступенів порівняння прислівники із префіксами  за-, пре-  (замало, преспокійно) і суфіксами  -еньк-, -есеньк- (тепленько, м'якесенько).
Зверни увагу!
При творенні ступенів порівняння теж діє правило «третього зайвого». До звичайної форми додаємо  АБО  суфікси -ш-, -іш-  й префікси  най-, щонай-,  якнай-АБО слова більш, найбільш, менш, найменш.
Приклад:
Легко + -ш- = легше (більш легше);  тонше + най- = найтонше (найбільш тонше).
Також можна посилити значення вищого ступеня словами куди, трохи, набагато, значно: куди краще, трохи глибше.
Інколи найвищий ступінь  утворюємо додаванням до вищого слів над усе, від усіх: миліше над усе, голосніше від усіх.
Зверни увагу!
В українській мові ступені порівняння не утворюються додаванням слів саме, само: не саме головне, а найголовніше; не само дешево, а найдешевше!
Деякі прислівники утворюють ступені порівняння від слів з іншим коренем: поганогіршенайгірше, багатобільшенайбільше, хороше кращенайкраще.
Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння
У коренях прислівників при творенні вищого й найвищого ступенів відбуваються такі зміни:
  • \([г]\), \([к]\), \([з]\) при сполученні з суфіксом -ш- змінюється на \([жч]\): дорого — дорожче, важко — важче, близько — ближче.
  • \([с]\) змінюється на  \([шч]\) (передаємо на письмі літерою \(щ\)): високо — вище.
Суфікси  -ок-, -ек-, -к-, -ик- при творенні ступенів порівняння зазвичай випадають: широко — ширше, тонко — тонше.
Омоніми
Трапляється, що прислівники у формі вищого й найвищого ступенів порівняння омонімічні до прикметників у формі називного відмінка вищого й найвищого ступенів порівняння. Щоб визначити частину мови, ставимо запитання.
Приклад:
Порівняймо: Машина потрапила в болото (яке?) найглибше (прикметник). — Мати навчила мене відчувати музику (як?) якнайглибше (прислівник).