Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальна характеристика сполучника Теоретичні відомості про сполучник як службову частину мови.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Виконай тестові завдання 1 вид - рецептивний легке 3Б. Завдання на закріплення теоретичних відомостей про сполучник як службову частину мови.
2. Знайди сполучник сурядності 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Формування умінь та навичок розрізняти розряди сполучників за значенням.
3. Порахуй сполучники 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Формування навичок виділяти сполучники в реченні.
4. Вибіркове завдання 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання на удосконалення навичок знаходити сполучники та визначати їх роль у реченні.
5. Розподільне завдання 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Завдання на формування навичок визначати прості, складні та складені сполучники.
6. Роль сполучника в реченні 3 вид - аналіз середнє 2Б. Завдання на формування навичок знаходити сполучники сурядності в реченні та визначати їх роль в реченні.
7. Розрізняй сполучники 3 вид - аналіз середнє 7Б. Розрізнення сполучників сурядності та підрядності.
8. Знайди та визнач 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення умінь та навичок знаходити у реченні сполучники та визначати розряд за значенням.
9. Виконай морфологічний розбір 3 вид - аналіз важке 5Б. Удосконалення знань про сполучник як службову частину мови та навичок виконувати морфологічний розбір.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Сурядний чи підрядний Інший середнє 1Б. Перевірка сформованості навичок виділяти речення зі сполучниками підрядності.
2. Четвертий зайвий Інший середнє 4Б. Удосконалення умінь та навичок учнів визначати розряди сполучників за значення та за будовою.
3. Впиши сполучник Інший середнє 4Б. Перевірка сформованості навичок правильно вживати сполучники в реченні відповідно до розряду за значенням.
4. Допиши речення Інший середнє 2Б. Завдання передбачає розвиток творчих здібностей учнів та перевірку сформованості умінь будувати складносурядні речення, використовуючи сполучники сурядності.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Загальна характеристика сполучника» 00:10:00 середнє 8Б. Удосконалення теоретичних знань учнів про сполучник як службову частину мови, навичок розпізнавати розряди сполучників за значенням.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Загальна характеристика сполучника» 00:20:00 середнє 12Б. Удосконалення знань, умінь та навичок учнів про сполучник як службову частину мови.
2. Перевірочна робота з теми «Загальна характеристика сполучника» 00:20:00 середнє 9Б. Контроль сформованості знань та навичок учнів про роль сполучників у реченні, розряди за значенням та будовою, умінь утворювати складні речення, використовуючи сполучники.