Одна з найважливіших ознак нації — єдина, унормована літературна мова.
Мовна норма — мовний засіб (звук, значуща частина слова, значення слова і фразеологізму, форма слова, словосполучення і речення), закріплений практикою і рекомендований до вживання як обов’язковий.
Порушення мовних норм утруднює спілкування.
Норма літературної мови — правило, яким мовці користуються в усному й писемному мовленні.
 
НОРМИ.png