Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях Теоретичний матеріал з теми «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вправа на зіставлення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання передбачає серед запропонованих віднайти речення, що відповідає поданій схемі.
2. Тест - співвідношення 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Завдання на удосконалення синтаксичних навичок щодо розділових знаків у реченнях з однорідними членами.
3. Вибіркове завдання 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на удосконалення навичок виділяти в реченнях вставні слова.
4. Тестове завдання 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання на систематизацію знань про звертання та удосконалення пунктуаційних навичок.
5. Вставні слова 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Тестове завдання передбачає формування навичок визначати речення зі вставними словами.
6. Речення з однорідними членами 3 вид - аналіз середнє 1Б. Завдання на удосконалення навичок визначати в реченнях одноріднідні члени.
7. Пунктуаційний практикум 3 вид - аналіз середнє 2Б. Формування умінь правильно утворювати форму кличного відмінка та розставляти розділові знаки при звертанні. Завдання можна використовувати при підготовці до ЗНО.
8. Пунктуаційна задача 3 вид - аналіз середнє 1Б. Завдання передбачає удосконалення пунктуаційних навичок правильно вживати розділові знаки при прямій мові.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вправа-трансформація Інший середнє 2Б. Вправа на перевірку сформованості умінь та навичок утворювати речення з прямою мовою та правильно розставляти розділові знаки.
2. Допиши речення Інший середнє 2Б. Завдання передбачає контроль рівня сформованості навичок утворювати речення з прямою мовою та правильно вживати розділові знаки.
3. Творче завдання Інший важке 2Б. Завдання на сформованість умінь та навичок складати речення за поданими схемами.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях» 00:10:00 середнє 6Б. Завдання для удосконалення знань та формування навичок з теми «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях» 00:20:00 середнє 10Б. Завдання на удосконалення умінь та навичок з теми «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях».
2. Перевірочна робота з теми «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях» 00:25:00 середнє 8Б. Контроль сформованості знань, умінь та навичок з теми «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях».