Порівняльний зворот характеризує предмети, дії, ознаки через порівняння, зіставлення їх з іншими предметами, діями, ознаками. Порівняльний зворот збагачує мовлення, увиразнює образи, допомагає чіткіше висловити думку.

Порівняльні звороти вводяться в речення за допомогою порівняльних сполучників мов, мовби, немовби, наче, неначе, ніби, нібито, як, буцім тощо.

Порівняльний зворот є одним членом речення й переважно виконує синтаксичну роль обставини способу дії, хоча може бути й означенням, і додатком, і присудком.
Приклад:
Він лежав горілиць і втопив очі в темно-синій намет неба, неначе витканий з чорно-синього шовку (І. Нечуй-Левицький).
В гущавині поміж старі папороті зеленіли, наче заячі вушка, два зелені листочки (Дніпрова Чайка).
Свіжий перший сніг укрив долини ніби тонким дорогим полотном (І. Нечуй-Левицький).
На пригорку стояв собор святого Юра, пануючи над усім містом, і неначе оглядав з гори своїми рясними банями та вікнами те безладдя (І. Нечуй-Левицький).
Виділення зворотів. Кома ставиться
В усному мовленні порівняльний зворот виділяється інтонаційно, а на письмі — комами. Якщо зворот стоїть у середині речення, то коми ставимо з обох боків.
Приклад:
Зорі мигтіли, як перед дощем (О. Гончар).
І підходить товариш до мене, мов дитину, під руку бере… (В. Сосюра).
Виділяються комами порівняльні звороти   як звичайно, як  і раніше, як навмисне, як правило, як виняток, як один.
Приклад:
Як правило, ночі у вересні вже прохолодні.
Кома не ставиться
Не відокремлюємо порівняльний зворот у таких випадках:
  • він є іменною частиною складеного присудка (у такому разі за бажанням можна поставити тире): Голосок мов дзвіночок. Голосок — мов дзвіночок;
  • він виконує роль простого дієслівного присудка й надає йому відтінку порівняння: На степовому горизонті немов справді зависла хмарка куряви (За М. Коцюбинським).
  • перед порівняльним зворотом є слова точнісінько, майже, зовсім: Хлопчик грав майже як професійний музикант;

  • порівняльний зворот входить до складу фразеологізмів типу як сир у маслі, як із відра, холодний мов лід, білий як сніг, блідий наче стіна, почервонів як рак, упав як підкошений, зробив як слід: Раптом полило як із відра;

  • не ставиться кома у реченнях зі словосполученнями типу не раніше як (ніж), більш як (ніж), менш як (ніж), як слід, як треба, як повинно бути, незважаючи на наявність слова як у їх складі: Прийду не раніше ніж за годину. Поміркуй як слід.
Зверни увагу!
Порівняльний зворот не слід плутати з прикладкою зі словом як, яка на письмі комою не виділяється. У реченні Катерина Білокур як художниця відома в усьому світі  сполучення «як художниця» не є порівняльним зворотом, бо Катерина Білокур не порівнюється з художницею — вона є художницею. Мова йде про Катерину Білокур у ролі художниці, отже, це прикладка.