Про безособові речення
Безособовими називають односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає процес, дію, стан, що не мають виконавця або відбуваються незалежно від нього. У  таких реченнях не може бути підмета.
Приклад:
Намело  снігу. Немає  ні смутку, ні горя. Треба ставити перед собою реальну мету.
Безособові речення вживаються переважно в художньому й розмовному стилях. Вони повідомляють про явища природи, світу, фізичний і психічний стан людини, можливість/неможливість дії, відсутність кого- або чого-небудь.
Синтаксичні синоніми
Іноді безособові речення є синонімічними до двоскладних. Вони використовуються з метою урізноманітнити мовлення. У безособових реченнях дія і стан мисляться незалежно від виконавця.
ДвоскладніОдноскладні
Пахне  конвалія.
 
Вода  залила все навкруги.
 
Будинок  уже прибраний.                    
Пахне  конвалією.
 
Все навкруги 
залило  водою.
 
Будинок  уже прибрано.                  
 
Зверни увагу!
Слід відрізняти односкладні безособові речення з головним членом, вираженим сполученням прислівника й інфінітива, від двоскладних, у яких інфінітив виконує роль підмета. Звертай увагу на порядок слів: якщо спочатку йде інфінітив, а потім — прислівник, тоді це двоскладне речення. І навпаки:  у безособових реченнях першим ітиме прислівник, а другим — інфінітив.

ПОРІВНЯЙ: 
Правду легко говоритибезособове.
 
Говорити правду  легкодвоскладне.
Способи вираження головного члена в безособових реченнях
Screenshot_44.png