Зверни увагу!
Один головний член  в односкладному реченні не означає, що речення неповне. У таких реченнях другий головний член не передбачений його структурою. Односкладне речення є неповним тоді, коли у ньому пропущений цей головний член або потрібний другорядний член речення: Жодної емоції на обличчі.
Речення з пропущеним підметом чи присудком є двоскладним, а не односкладним. (Пригадай вивчене про односкладні речення: присудок має форму 3-ої особи однини теперішнього й майбутнього часу або у формі однини минулого часу дійсного й умовного способу (він, вона, воно) — речення двоскладне неповне з пропущеним підметом).
Приклад:
Густий туман опускався на поле й ліс. (Він, туман) Укривав усе сірою ковдрою, ховав від зайвих очей.
Речення з пропущеним присудком, який не можна відновити ні з контексту, ні з ситуації спілкування, теж є неповним.
На пропущений присудок указують додаток або обставина, до яких запитання завжди ставимо від присудка:
 
Тихий шурхіт у чагарниках.

Обставина «у чагарниках» указує на  присудок (є, чується, почувся тощо).
Зверни увагу!
Порівняємо два речення.
 
Очі — дзеркало душі. В очах — віддзеркалення душі. У першому  реченні тире ставиться на місці пропущеного дієслова-зв'язки є як частини складеного іменного присудка (тире між підметом і присудком). Отже, це речення повне, у ньому присутній і підмет, і присудок. А друге речення  неповне, тому що в ньому пропущено присудок, на який указує обставина «в очах».