При означуваному слові можуть бути два й більше означення, як однорідні, так і неоднорідні.
Однорідні  означення перелічують споріднені ознаки, однаково відносяться до того самого пояснюваного слова. Однорідні означення пов'язуються одне з одним сполучниками сурядності, інтонацією переліку.
Між однорідними означеннями, поєднаними безсполучниковим зв'язком, ставиться кома.
 
Зверни увагу!
Якщо означення пов’язані між собою сполучниками, вони завжди однорідні.
 
Рясний, але  короткотривалий дощ пройшов зранку.
Однорідні означення:
 1. характеризують предмет з одного боку (за кольором, розміром, формою, матеріалом тощо). Між такими означеннями можна поставити сполучник \(і\): Осінь фарбує листя клена в червоні, жовті, коричневі і помаранчеві барви.
   
 2. мають суто позитивний або суто негативний відтінок значення: Різкі, в'їдливі дошкуляння свекрухи  змусили Мелашку залишитись у Києві.
   
 3. ужиті в переносному значенні слова (епітети): Веселі, невгамовні зірки щоночі ваблять нас нерозгаданими таємницями.
   
 4. підсилюють, уточнюють або пояснюють попереднє означення: Ніжним, закоханим поглядом дивиться Соломія на Остапа перед розлукою.
   
 5. перше непоширене (прикметник або дієприкметник), а друге поширене (словосполучення): На кургані височіє горда, обвіяна всіма степовими вітрами кам'яна баба.
   
 6. стоїть після означуваного слова: Звук трембіти, тужливий, пронизливий, знову розбудив тривожні передчуття.
Однорідні означення.png
Джерела:
Авраменко О. Українська мова: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл./Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. К.: Грамота, 2016. 176 с.
Авраменко О. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі: І ч./Олександр Авраменко, Марія Блажко. К..: Грамота, 2019. 496 с.
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів,В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева.. 4-те вид. К.: Либідь, 2008. 488 с.