Логічні зв'язки між однорідними членами речення
Як ти вже знаєш, однорідними членами речення не можуть бути слова, що називають родові (ширші) й видові (вужчі) поняття.
Приклад:
Неправильним є речення: На консиліум зібралися лікарі й хірурги. Поняття «лікарі» включає в себе поняття  «хірурги». Отже, ці слова не слід об'єднувати в один ряд.
Як однорідні члени речення не можна використовувати слова, що називають ціле і його частину.
Приклад:
Ремонт зроблено у квартирі й кімнатах.

Це речення побудоване неправильно, тому що кімнати є частиною квартири.
Значення узагальнювального слова має об'єднувати значення всіх однорідних членів речення.
Приклад:
Для дитсадка було закуплено фрукти: груші, яблука, абрикоси, персики, картоплю.
 
Таке речення неправильне, бо картопля не є фруктом.
Граматичні зв'язки
Не можна вживати один додаток, який стосується кількох однорідних  присудків, якщо вони вимагають від нього різних відмінкових форм.
Приклад:
Неправильно: Петрик зацікавився й грунтовно вивчав математику.
  
Правильно: Петрик зацікавився математикою й грунтовно вивчав її.
 
Присудок зацікавився вимагає додатка в орудному відмінку (зацікавився (чим?) математикою), а присудок вивчав — у знахідному (вивчав (що?) математику).
Вживання прийменників і сполучників
Різні прийменники при однорідних членах речення не випускаються.
Приклад:
Неправильно: Змагання проходили на стадіоні й спортзалі.
 
Правильно: Змагання проходили на стадіоні й у спортзалі.
При однорідних членах речення, пов'язаних повторюваними або парними сполучниками, прийменники не випускаються.
Приклад:
Неправильно: Ведучий розповідав не тільки про природу краю, а й  звичаї його жителів.
 
Правильно: Ведучий розповідав не тільки про природу краю, а й про звичаї його жителів.
Частини парних сполучників мають стояти безпосередньо перед однорідними членами речення.
Приклад:
Неправильно: Не лише прийшов Євген, а й Оксана.
 
Правильно: Прийшов не лише Євген, а й Оксана.
Узгодження присудка й однорідних підметів
Дієслово-присудок, що стоїть перед однорідними підметами, з'єднаними безсполучниковим зв'язком або єднальними сполучниками, може вживатися у формі однини й множини.
Приклад:
Сьогодні чергували Степан і Микола. Сьогодні чергував Степан, Микола.
При однорідних підметах, з'єднаних розділовими сполучниками, присудок має форму однини.
Приклад:
Степан чи Микола чергував сьогодні.
Якщо присудок стоїть після однорідних підметів, з'єднаних безсполучниковим зв'язком або єднальними сполучниками, то він має форму множини.
Приклад:
Степан і Микола чергували сьогодні.
Джерела:
Заболотний О. В. Рідна мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. К. : Генеза, 2008, 240 с.
Авраменко О. Українська мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. Авраменко, Т. Борисюк, О. Почтаренко. К. :  Грамота, 2016, 176 с.