Узагальнювальні слова можуть стояти перед однорідними членами речення або після них. Залежно від  позиції ставимо розділові знаки: двокрапку чи тире. Схематично узагальнювальне слово позначатимемо так: \(УС\), а однорідні члени речення — так: \(О\).
Двокрапка
Двокрапка ставиться після узагальнювального слова перед  однорідними членами речення: УС: О, О, О.
Приклад:
За склянку солі можна виміняти всякого добра: мисочку чи й дві кукурудзи, відерце картоплі чи й хліба справжнього (Г. Тютюнник).
Після узагальнювального слова можуть стояти слова як-от, а саме, наприклад. У такому разі двокрапку ставимо після цього слова, а перед ним — кому.
Приклад:
У кухлі Климко й знаходив гостинець, а саме: пригірщ пряників-срібноголовців, або гроно прозорих півників на паличках, зв'язаних докупи білою ниткою, або ще щось таке (Г. Тютюнник).
Інколи двокрапку ставимо, якщо в реченні немає узагальнювального слова, але є слово (переважно дієслово-присудок),  якого стосуються однорідні члени. Це характерно для наукового, публіцистичного й офіційно-ділового стилів.
Приклад:
У залі для конференцій зібралися: учителі, лікарі, бібліотекарі, поліцейські, фермери, підприємці.
Зверни увагу!
Двокрапку не ставимо, якщо перед однорідними членами, вираженими власними назвами, стоїть загальна назва.

У вітрині стояли торти «Наполеон», «Шварцвальд», «Варшавський», «Київський». 
Тире
Тире ставимо після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом: О, О, О — УС.
Приклад:
Мости, семафори, тунелі  — все утікає назад (За І. Багряним).
Іноді тире може ставитися й перед однорідними членами (замість двокрапки).
Приклад:
Наскладав Павло грошей на машину і все необхідне для неї — килими, фіранки, брезент і металеві каністри під бензин та мастило (За Г. Тютюнником).
Двокрапка й тире
І тире, і двокрапку ставимо, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після однорідних речення продовжується.
УС: О,О, О ... .
Приклад:
Усюди: на полі, у лісі, у містах і селах — відчувався аромат весни.
Розділові знаки.png