Складений присудок.svg
Складений присудок складається з двох компонентів. Розрізняють складений іменний і складений дієслівний присудок.
Складений іменний присудок складається з іменної частини (іменника, прикметника, дієприкметника, займенника, числівника) і дієслова-зв’язки.
У ролі дієслова-зв’язки найчастіше вживаються слова бути, стати, становити, являти, називатися, вважатися, зватися, доводитися, лишатися, прикидатися тощо. До іменної частини можуть входити сполучники як, мов, точно та ін.
Я залишусь завжди молодим (В. Сосюра).
Мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка).
Зверни увагу!
У реченнях з нульовою зв’язкою в ролі іменної частини можуть вживатися
  •  кількісні та порядкові числівники: Я наче сам один на великому світі (Ю. Яновський).
  • прислівник, наприклад: Полон — це гірше, ніж смерть (О. Гончар).
  • фразеологізми іменного типу: Сон рябої кобили все це (О. Гончар).
Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою вважається складеним іменним із нульовою зв’язкою: Краса — верховний учитель. (О.Довженко).
Складений дієслівний присудок складається з інфінітива й допоміжного дієслова. Основним компонентом складеного дієслівного присудка виступає інфінітив (називає конкретну дію). Допоміжне дієслово передає граматичне значення способу, часу, особи, числа.
У ролі допоміжних дієслів можуть бути:
  • дієслова зі значенням початку, кінця, продовження дії — почати, перестати, стати, зостатися, кинутися, продовжувати:
В тіло почало входити м'яке тепло і півсон (М. Стельмах).
  • дієслова зі значенням можливості, неможливості дії, прагнення, бажання — мусити, хотіти, бажати, уміти, думати, треба, любити:
Тепер така пора, що людина мусить людині помагать (І. Франко).
  • дієприкметники змушений, покликаний, приречений, зобов'язаний:
Ця картина приречена стати шедевром.
  • присудкові прислівники слід, треба, можна, шкода, необхідно, жаль, соромно, пора:
Василеві соромно згадувати про свій вчинок.
  • прикметники типу повинен, зобов'язаний, змушений, здатний, готовий, рад, згоден, ладен, спроможний, схильний  тощо:
За золоту монету він ладен танцювати хоч до ранку.