Синтаксичний розбір словосполучення
 
1. Виділити словосполучення з речення.
2. Назвати головне і залежне слова, поставити питання.
3. Визначити вид словосполучення за головним словом (іменне, дієслівне, прислівникове).
4. Зобразити словосполучення схематично.
Приклад:
Крута балка починалася одразу ж за селом.(Григір Тютюнник)
Крута балка.
Головне слово - балка. Балка (яка?) крута - залежне слово.
Словосполучення іменне, головне слово виражене іменником.