Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Словосполучення Теоретичний матеріал з теми «Словосполучення»

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вкажи словосполучення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вправа формує вміння учнів знаходити в словосполученні головне слово.
2. Вкажи поширене словосполучення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формування вмінь учнів розрізняти поширені і непоширені словосполучення.
3. Вкажи словосполучення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вдосконалити вміння знаходити словосполучення.
4. Визнач головне слово 1 вид - рецептивний легке 3Б. Визначення головного слова в словосполученні.
5. Відшукай словосполучення 1 вид - рецептивний легке 3Б. Формування вмінь вирізняти словосполучення серед різних сполучень слів.
6. Знайди сполучення слів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формування вмінь розрізняти сполучення слів, що не є словосполученням.
7. Вкажи ознаки словосполучення 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Перевірка знать теоретичного матеріалу з теми «Словосполучення».
8. Відповідності 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Встановлення відповідностей між словосполученням та його характеристикою.
9. Розподіли словосполучення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Формування вміння визначати словосполучення за будовою.
10. Аналіз словосполучення 3 вид - аналіз важке 4Б. Формування вміння характеризувати словосполучення.
11. Ознаки словосполучення 3 вид - аналіз важке 3Б. Вдосконалити вміння визначати ознаки словосполучення.
12. Чим виражене головне слово 3 вид - аналіз середнє 4Б. Вміння визначити головне слово в словосполученні та якою частиною мови воно виражене.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Добери синонімічні словосполучення Інший середнє 3Б. Формування вмінь правильно будувати словосполучення і добирати синоніми.
2. Утвори словосполучення Інший середнє 2Б. Формування вміння будувати словосполлучення.
3. Назви одним словом Інший важке 2Б. Записати словосполучення одним словом та скласти просте речення.
4. Склади словосполучення Інший важке 3Б. Формування вміннь будувати словосполучення.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення» 00:30:00 середнє 12Б. Завдання для узагальнення і систематизації знань про словосполучення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Словосполучення» 00:20:00 середнє 12Б. Удосконалення знань, умінь і навичок з теми «Словосполучення».
2. Перевірна робота з теми «Словосполучення» 00:20:00 середнє 12Б. Завдання спрямоване на перевірку здобутих учнями знань із теми «Словосполучення».