Безсполучникові складні речення за характером синтаксичних і смислових зв'язків між частинами, що входять до їх складу, поділяються на дві основні групи:
1 — з однорідними частинами
2 — з неоднорідними частинами
Часто (але не завжди) БСР можна перетворити на складносурядні чи складнопідрядні речення.
БСР з однорідними частинами можуть виражати такі смислові відношення:
  
1) одночасність дій, явищ
Два голуби гуде, голубка туркоче (Нар.тв).
  
2) послідовність дій, явищ
Заходило сонце, вузенькі вулички спорожніли, люди ховалися по домівках.
  
3) зіставлення або протиставлення дій, явищ
Сіроманець уже не котився — його котив вітер (М.Вінграновський).
БСР з неоднорідними частинами можуть виражати такі смислові відношення:
 
1) причинові
Хат не було видно: вони потонули в снігу. — (можна поставити підрядний сполучник бо: Хат не було видно (чому?), бо вони потонули в снігу).
 
2) наслідкові
Добре навесні й улітку попрацювали — от і маєте що їсти взимку. — (можна поставити сполучник підрядності так що)
 
3) умовні
Своїх батьків поважатимеш — шану від власних дітей матимеш (Нар.тв.). — (можна поставити підрядний умовний сполучник якщо)
 
4) часові
Зійде сонце — утру сльози... (Т.Шевченко). — (утру сльози (коли?), коли зійде сонце)
 
5) з'ясувальні (доповнювальні, пояснювальні)
 Поступово давні медики усвідомили: потрібно постійно вивчати будову живих організмів (З дит. енцикл.). — (Усвідомили (що?), що потрібно вивчати...)
Джерела:
1. Вороніна В.І. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітн. навч. закл./ За ред. проф. Чабаненка В.А. — Запоріжжя: Прем'єр, 2004. — 144с.
2. Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К.: «Альфа», 1997. — 432с.
3. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Заболотний В.В., Заболотний О.В. – К.: Генеза, 2017. – 269 с.