Складнопідрядне речення (СПР)
Складнопідрядним називається речення, яке складається з двох синтаксично нерівноправних частин, поєднаних підрядним сполучником або сполучним словом.
Головна частина СПР граматично незалежна, від неї ставиться питання до підрядної.
 
Підрядна частина підпорядкована головній (відповідає на поставлене питання, пояснює або всю головну частину в цілому, або один якийсь її член) і містить сполучники чи сполучні слова.
Приклад:
 [Англійський нейрохірург Людвіг Гутман на практиці довів], (що спорт для людей з інвалідністю створює умови для успішної життєдіяльності, відновлює психічну рівновагу, дозволяє повернутися до повноцінного життя).
 
[ ] — головна частина [Англійський нейрохірург Людвіг Гутман на практиці довів],  «довів що?»
( ) — підрядна частина (що спорт для людей з інвалідністю створює умови для успішної життєдіяльності, відновлює психічну рівновагу, дозволяє повернутися до повноцінного життя).
Підрядна частина здебільшого починається зі сполучника чи сполучного слова.
Але буває, що перед сполучником чи сполучним словом є інші члени підрядної частини. (Про те, як розрізняти сполучники й сполучні слова, читай у наступній теорії).
Приклад:
[Ми часто згадуємо Київ], (історія  якого  схожа на казку).
Головна частина може містити опорні слова (вказівні), співвідносні сполучним словам в підрядній частині (вказівних слів може й не бути в головній частині). Вказівні слова є членами головного речення.
Вказівними словами бувають:
  • вказівні займенники цей, той, такий, стільки;
  • означальні займенники весь, всякий, кожний;
  • вказівні прислівники так, настільки, там, тут, туди, звідти, тоді, доти, тому.
Приклад:
Море виявилося не таке, яким уявлялося в дитинстві.
Я зрозумів усе тоді, коли дочитав лист батька до кінця.
Місце підрядної частини відносно головної може бути різним: перед головною, після неї або всередині.
Приклад:
Коли егоїстичне щастя є єдиною метою життя, життя дуже скоро залишається без мети (Р.Роллан). — підрядна частина передує головній.
[життя дуже скоро залишається без мети] (за якої умови?) (коли егоїстичне щастя є єдиною метою життя).
(Коли  ), [ ].
 
Найкращі душевні порухи нічого не варті, якщо вони не приводять до добрих справ (Ж.Жубер). — підрядна частина стоїть після головної.
[Найкращі душевні порухи нічого не варті] (за якої умови?) (якщо вони не приводять до добрих справ).
[ ], (якщо ).
 
Там, де низька моральність, нема великої людини (Р.Роллан). — підрядна частина стоїть всередині головної.
[Там... нема великої людини] (де?) (де низька моральність).
[ , (де ), ].
Джерела:
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД «Школа», 2004. – 496с.
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К., «Альфа», 1997. — 432с.
Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.:Освіта, 2012.— 270 с.