Підрядні місця вказують на місце, напрям, вихідний пункт дії, про яку йдеться в головному реченні, і відповідають на запитання де? куди? звідки? Вони приєднуються до головного речення сполучними словами  де, куди, звідки, яким у головній частині  можуть відповідати співвідносні слова тут, там, десь, туди, кудись, звідти, скрізь, усюди.
Приклад:
Довбиш був багатий чоловік; він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином (І. Нечуй-Левицький). На яку колію ступить його нога, щоб дійти туди, де плекана мрія снує надії голубі? (І. Пільгук)
У СПР з підрядними місця  сполучні слова є прислівниками й виконують синтаксичну роль обставини. Підрядна частина  пояснює зміст головної частини в цілому.
Приклад:
Старшим допомагали в роботі діти. Переважно тамде стригли овець (В. Гжицький).
Зверни увагу!
У складнопідрядному означальному та з'ясувальному реченнях підрядна частина теж може приєднуватись до головної словами де, куди, звідки.

Тому вид складнопідрядного речення визначаємо не за сполучниками (сполучними словами), а за запитаннями, які ставимо від головної частини до підрядної: на запитання який? котрий? відповідає підрядна означальна, на запитання що? про що? — підрядна з'ясувальна, на запитання де? куди? звідки? — підрядна обставинна місця.
ПОРІВНЯЙ.  Старий ще знайшов у собі сили подбати за перевтомленого коня й поставити його в затишний куток, (який?) де б не мочив дощ і не так хльостав вітер. Серед пустелі, (якої?) де нема зеленої стеблинки, раптом виникали величезні блискучі озера, річки з буйною рослинністю. Криничка, (яка?)  звідки доводилося носити воду, була далеченько (Гео Шкурупій) — підрядна означальна.
Микола почав розпитувать, (про що?) звідкіль вона прийшла в Вербівку і де вона стала в найми (І. Нечуй-Левицький) — підрядна з'ясувальна.
Джерела:
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева., 4-те вид., К.: Либідь, 2008., 488 с.
Авраменко О. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 160 с. : іл.