Складнопідрядним реченням з підрядною обставинною ступеня й способу дії називають таке речення, у якому залежне речення вказує на ступінь і спосіб дії  головного речення й відповідає на запитання якою мірою? наскільки? як? у який спосіб? яким чином?  Здебільшого важко визначити, що означає підрядна частина, ступінь чи спосіб дії, тому їх об'єднують в один вид.
Приклад:
Один зі старців грав на ліру й так захопився (якою мірою? наскільки?),  що, здавалося, забув і за саму милостиню (М. Івченко).  Пісенність Шевченкової лірики настільки приваблива і природна (якою мірою? наскільки?), що багато його поезій стали народними піснями  (О. Гончар). Спасибі вам, дядьку! Оце наїмся меду так (якою мірою? наскільки?), що й у окопах буду згадувати про вас! (М. Івченко)
Підрядні ступеня і способу дії приєднуються до головного речення сполучниками ніж, чим, мов, немов, наче, неначе, ніби, що, щоб, чим…тим, що ... то, сполучними словами як, скільки, наскільки. У головному реченні здебільшого вживаються вказівні слова так, до того, такою мірою, стільки, настільки. Такі підрядні речення  характеризують дію головної частини.
Приклад:
Що крутішим і струпцюватішим було життя, то дужче його любив (Ю. Мушкетик). Скільки голів, стільки й думок (Нар. творчість).
Зверни увагу!
Підрядну частину ступеня треба відрізняти від підрядної означальної. Якщо вказівні слова такий, так вжито відповідно з прикметником чи прислівником, то підрядна частина завжди має значення ступеня. У цих випадках вказівне слово можна замінити словом настільки.

Страшний гонорливий хуторянин, якого раз у раз так боявся Іван, був тепер такий (настільки) близький, як рідний батько або товариш (М. Івченко). Капітан Колодуб так (настільки) тепло і разом з тим з такою тонкою, знайомою всім іронією усміхнувся, що за ним тихо усміхнулася вся землянка (О. Довженко).
Підрядна частина може стояти перед головною, в середині  або після неї.
Джерела:
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева., 4-те вид., К.: Либідь, 2008., 488 с.
Авраменко О. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 160 с. : іл.