Складнопідрядні речення з підрядними умовними — це такі конструкції, у яких підрядна частина вказує на умову, за якої відбувається чи може відбутися дія в головній частині, і відповідає на питання за якої умови? при якій умові?
Приклад:
Честь і славу матимеш, якщо добре працюватимеш (Нар.тв.).
Підрядна умови
— приєднується до головної за допомогою сполучників як, якби, якщо (якщо б), аби, коли (коли б), раз.
— може займати будь-яку позицію відносно головної частини.
Приклад:
Все можуть зробити людські руки, коли захочуть (Григорій Тютюнник).
Як одступиш від грамоти на аршин, то вона од тебе на сажень (Нар.тв.).
Кожна людина, (якщо хоче чогось досягти в житті), спершу має знайти своє покликання.
У головній частині сполучникам може відповідати слово-частка то.
Якщо наполегливо працюватимеш, то можеш досягти успіху.
Джерела:
Вороніна В.І. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітн. навч. закл./ За ред. проф. Чабаненка В.А. — Запоріжжя: Прем'єр, 2004. — 144с.
Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Моноґрафія. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД «Школа», 2004. – 496с.
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К.: «Альфа», 1997. — 432с.
Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Заболотний В.В., Заболотний О.В. – К.: Генеза, 2017. – 269с.
Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.