Складнопідрядні речення з підрядними причини — це такі конструкції, у яких підрядна частина визначає причину дії головної частини й відповідає на питання чому? з якої причини? через що?
Приклад:
Не злякать вам нікого, холодні сніги, бо розтопить вас сонце блискуче (О.Олесь).
Підрядна причини
 — приєднується до головної за допомогою сполучників бо, тому що, адже, через те що, завдяки тому що, у зв'язку з тим що, оскільки, затим що, тим що, позаяк, що, на тій підставі що, з тієї причини що;
— пояснює всю головну частину в цілому;
— може стояти перед головною частиною, після неї та всередині її.
Складені сполучники типу тому що, через те що, від того що в таких реченнях можуть вживатися нерозчленовано й розчленовано, отже, кома ставиться або перед усім сполучником, або тільки перед що.
Приклад:
Дні ставали холодніші й коротші, тому що була вже друга половина листопада.
Мабуть, тому, що сонце стояло високо, тінь від щогли була короткою.
Джерела:
Вороніна В.І. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітн. навч. закл./ За ред. проф. Чабаненка В.А. — Запоріжжя: Прем'єр, 2004. — 144с.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД «Школа», 2004. – 496с.
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К.: «Альфа», 1997. — 432с.
Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.