Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною частиною Формування знань про СПР з підрядною з'ясувальною, умінь і навичок визначати їх у тексті, відрізняти від інших видів СПР.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди СПР з підрядною з'ясувальною 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння аналізувати складне речення, визначати СПР з підрядною з'ясувальною частиною.
2. Зайве речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про СПР з підрядною з'ясувальною, уміння відрізняти його від займенниково-означальних.
3. Слово, яке пояснює підрядна частина 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядною з'ясувальною.
4. Дві половинки одного цілого 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Удосконалення вивченого про підрядне з'ясувальне речення, уміння визначати головну й залежну частини, поєднувати їх за змістом.
5. Частини складнопідрядного речення 3 вид - аналіз середнє 6Б. Уміння визначати головну й підрядну частини в СПР, ставити запитання від головної до залежної частини.
6. Знайди речення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати місце головної й підрядної частин у СПР.
7. Пошукова робота 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати СПР з підрядною з'ясувальною в тексті. Закріплення вивченого про складне речення з підрядною з'ясувальною.
8. Доповни речення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядною з'ясувальною. Уміння ставити запитання від головної до залежної частин.
9. Зроби вибір 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Повторення вивченого про сполучники й сполучні слова. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «СПР з підрядними з'ясувальними».
10. Відповідність 3 вид - аналіз важке 4Б. Повторення вивченого про СПР з підрядною означальною, про складносурядне речення. Удосконалення вивченого про СПР з підрядною з'ясувальною.
11. Синтаксичний аналіз речення 3 вид - аналіз важке 6,8Б. Уміння аналізувати СПР з підрядною з'ясувальною, визначати вид зв'язку між простими реченнями, схему речення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Орфографічно-пунктуаційний практикум Інший середнє 8Б. Повторення вивченого про правопис вивчених частин мови. Повторення вивченого про складнопідрядне означальне речення. Удосконалення вивченого про складнопідрядне з'ясувальне речення.
2. Яке речення відповідає схемі? Інший середнє 2Б. Уміння визначати місце головної й підрядної частин у СПР.
3. Склади речення за схемою Інший важке 6Б. Уміння самостійно складати складнопідрядні речення за поданими схемами.
4. Від простого до складного Інший важке 6Б. Уміння перебудувати просте речення у СПР з підрядною з'ясувальною. Уміння грамотно будувати складне речення.
5. Склади текст Інший важке 7Б. Розвиток мовлення, асоціативного мислення. Уміння створювати текст із використанням СПР з підрядною з'ясувальною.
6. Непряма мова і складнопідрядне з'ясувальне речення Інший важке 6Б. Уміння перебудувати речення з прямою мовою у непряму мову, утворюючи СПР з підрядною з'ясувальною.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «СПР з підрядними з'ясувальними» 00:10:00 середнє 10Б. Завдання для систематизації вивченого про СПР з підрядною з'ясувальною частиною.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «СПР з підрядними з'ясувальними» 00:15:00 середнє 10Б. Завдання для удосконалення вивченого про СПР з підрядною з'ясувальною.
2. Перевірна робота з теми «СПР з підрядними з'ясувальними» 00:25:00 середнє 14Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок із теми «СПР з підрядними з'ясувальними».