Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Поняття про складносурядне речення Визначення складносурядного речення. Будова й засоби зв'язку частин ССР (сурядні сполучники, їх види). Смислові відношення між частинами ССР.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Ознаки складносурядного речення 1 вид - рецептивний легке 2Б. Перевірка теоретичних знань про складносурядне речення.
2. Складносурядне чи ні? 1 вид - рецептивний легке 2Б. Завдання на впізнавання складносурядного речення та розвиток умінь відрізнити його від простого, складнопідрядного, безсполучникового речень. Мета завдання – визначити, чи є речення складносурядним.
3. Знайди ССР з єднальними сполучниками 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знайти ССР з єднальними сполучниками.
4. Знайди ССР з протиставним зв'язком 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знайти ССР з протиставними сполучниками.
5. Знайди ССР з розділовими сполучниками 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знайти ССР з розділовими смисловими відношеннями. Відрізняти скласносурядні від простих речень з однорідними членами, поєднаними розділовими сполучниками.
6. Який розряд сполучника 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання перевіряє знання розрядів сурядних сполучників та смислових відношень між частинами ССР, уміння відрізняти сурядні сполучники від підрядних.
7. Просте чи складне речення? 3 вид - аналіз середнє 6Б. Пошук сполучника й визначення типу речення: просте чи складне.
8. Групи єднальних зв'язків 3 вид - аналіз середнє 3Б. Установити характер єднальних смислових зв'язків у складносурядних реченнях.
9. Функції розділових сполучників 3 вид - аналіз середнє 3Б. Визначити функцію розділового сполучника.
10. Протиставний сполучник у простому чи складному реченні. 3 вид - аналіз середнє 4Б. Визначити функцію протиставного сполучника: пов'язує частини складного речення чи однорідні члени простого речення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Утвори складносурядне речення Інший важке 3Б. Із поданих простих речень утворити складносурядні з указаними видами сполучників.
2. ССР в тексті Інший важке 7Б. Знайти в тексті складносурядні речення, з'ясувати смислові зв'язки між частинами ССР; розрізняти просте і складне речення із сурядними сполучниками; визначати види сурядних сполучників.
3. Допиши складносурядне речення Інший важке 6Б. Придумати й дописати другу частину ССР; визначити вид сурядного сполучника

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Поняття про складносурядне речення» 00:20:00 середнє 9Б. Визначити, чи є речення складносурядним. Знайти ССР з єднальним сполучником. Знайти ССР з протиставним сполучником. Знайти ССР з розділовим сполучником.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Поняття про складносурядне речення» 00:20:00 середнє 13Б. Пошук сполучника й визначення типу речення: просте чи складне.Функції єднальних, протиставних, розділових сполучників.
2. Перевірна робота з теми «Поняття про складносурядне речення» 00:20:00 важке 12Б. Перевірка теоретичних знань про складносурядне речення. ССР й сполучники сурядності в тексті. Дописати ССР.