Між частинами складносурядного речення (ССР) можуть стояти такі розділові знаки: кома, крапка з комою, тире.
Кома ставиться перед усіма сполучниками сурядності, якими з’єднуються частини речення: при одночасності, послідовності, переліку, протиставленні, зіставленні, чергуванні подій, явищ, дій.
Приклад:
Буйним цвітом липи зацвіли навколо, і каштан крислатий розпустив гілки.
Крапка з комою:
якщо частини ССР далекі за змістом або насичені розділовими знаками (комами).
Приклад:
Все зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий (Панас Мирний).
Тире:
1) якщо обидві частини, з’єднані сполучником  і, та (= і),  виражають різке протиставлення: Сім год мак не родив — і голоду не було (Нар.тв.).

2) в другій частині  подано  висновок чи наслідок  дії  (= і тоді): Настала весна — і сад розцвів.
 
3) якщо йдеться про швидку зміну подій: Ще мить — і Дрогичинська битва загримить (М.Бажан).
  
Кома не ставиться
Кома між частинами ССР, з'єднаними одиничним сполучником і, та (= і) не ставиться,  якщо частини ССР:
 
1) мають якесь спільне слово (вставне слово, другорядний член або частки навіть, лише, ще та ін.):
Приклад:
Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді (М.Коцюбинський). Десь коні іржуть і глухо грають сурми (Л.Костенко).
Якщо ж сполучники і (й), та (і) повторюються, то кома ставиться:
Приклад:
Здавалось, і вітер тут чорний, і дощ ллється з неба чорний, як смола (О. Гончар);
2) мають спільне підрядне речення:
Приклад:
Коли ж одчинили вікно, світло впало на ціле море напружених, схвильованих облич і крізь вікно в хату влетіла стоока тривога (М.Коцюбинський).
3) є підрядними по відношенню до одного головного речення:
Приклад:
Ми винуваті, що міліють ріки і лисинами світять береги (В.Симоненко).
4) виражені двома спонукальними чи питальними реченнями:
Приклад:
Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! (М.Рильський); Чи бачив ти колись її сердитою і вона сварилася з людьми?
5) виражені двома називними або безособовими реченнями:
Приклад:
Дощило і в повітрі віяло прохолодою (А. Головко).
Зверни увагу!
Між безособовими реченнями кома ставиться, якщо їхні присудки неоднорідні за значенням:
Приклад:
6) виражені окличними реченнями:
Який простір і як легко дихати під високим небом Кавказу! (Т.Масенко).
Джерела: