Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Пряма мова як спосіб передавання чужого мовлення Пояснюються поняття «пряма мова» та особливості її вживання.
2. Розділові знаки при прямій мові Правила розстановки розділових знаків при прямій мові.
3. Непряма мова як спосіб заміни прямої мови Визначення поняття «непряма мова», правила заміни прямої мови непрямою.
4. Діалог Визначення діалогу; способи його оформлення на письмі. Розділові знаки при діалозі.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Ознаки прямої та непрямої мови, діалогу 1 вид - рецептивний легке 2Б. Перевірка теоретичних знань з теми «Пряма й непряма мова, діалог»
2. Діалог чи пряма мова? 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Вправа на вдосконалення вмінь визначати способи чужої мови: пряма мова, діалог чи непряма мова.
3. Пряма мова: до речення схему 1 вид - рецептивний легке 2Б. Уміння добирати схеми до речень з прямою мовою.
4. Пряма мова: до схеми речення 1 вид - рецептивний легке 2Б. Дібрати до поданих схем речення. У завданні два варіанти речень: з розділовими знаками й без них.
5. Правильні розділові знаки при прямій мові 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Обрати речення з правильною пунктуацією при прямій мові.
6. Створити схеми речень з прямою мовою 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння створювати схеми до запропонованих речень.
7. Виправ помилки в оформленні прямої мови 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння розставляти розділові знаки в реченнях з прямою мовою.
8. Оформити речення з прямою мовою А: «П(?!)».; «П(?!)», – а. 3 вид - аналіз середнє 6Б. Удосконалення вмінь оформлювати речення з прямою мовою.
9. Оформити речення за схемою А: «П (?!)», — а. 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Удосконалення вмінь створювати речення з чужою мовою, у яких пряма мова стоїть всередині слів автора.
10. Оформити речення з прямою мовою за схемою типу «П, — а, — п». 3 вид - аналіз середнє 4Б. Удосконалення пунктуаційних навичок при написанні речень з прямою мовою. У вправі треба оформити речення, щоб пряма мова розривалася словами автора.
11. Зміни пряму мову на непряму й навпаки 4 вид - творчий важке 2Б. Уміння перебудувати речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою та навпаки.
12. Культура мовлення 3 вид - аналіз середнє 3Б. Вправа для вироблення навичок виправляти помилки в реченнях з непрямою мовою.
13. Оформити діалог за схемою - Р, - а. 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Тренування із розстановки розділових знаків при діалозі: - Р, - а.
14. Оформити діалог відповідно до схеми типу А: — Р. 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Тренування вмінь розставляти розділові знаки в діалозі.
15. Діалог суцільним текстом 3 вид - аналіз важке 3Б. Удосконалення вмівнь записувати діалог суцільним текстом.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Оформлення діалогу Інший середнє 6Б. Виправити помилки в оформленні діалогів.
2. Синтаксичні синоніми Інший важке 9Б. Завдання направлене на закріплення навичок будувати конструкції з прямою й непрямою мовою.
3. Діалог за картинками Інший важке 12Б. Творче завдання за картиками з прогнозування мовленнєвої ситуації та складання до неї діалогу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні завдання 00:00:00 середнє 16Б. Завдання на удосконалення знань та пунктуаційних вмінь з теми «Пряма й непряма мова».
2. Пряма й непряма мова, діалог 00:00:00 середнє 12Б. Закріплення знань з теми «Пряма й непряма мова, діалог»

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Пряма й непряма мова, діалог» 00:00:00 середнє 14Б. Вправи для закріплення знань і вмінь з теми «Пряма й непряма мова, діалог»
2. Контроль знань з теми «Пряма й непряма мова, діалог» 00:00:00 важке 25Б. Оформити речення з прямою мовою за поданою схемою. Синтаксичні синоніми речень з прямою й непрямою мовою, зі вставними словами та діалогом. Створення діалогу за картинкою.