Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Цитата як спосіб передачі чужої мови Пояснюються поняття «цитати» й правила розстановки розділових знаків у реченнях, що містять цитати.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Способи передачі чужої мови 1 вид - рецептивний легке 3Б. Удосконалювати вміння визначати способи передачі чужої мови: пряма мова, непряма мова, цитата.
2. Способи цитування (2) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Вправа на вдосконалення умінь визначати способи оформлення цитат: вставні слова чи окремі слова й словосполучення.
3. Пунктуаційне оформлення цитат 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Удосконалення вмінь оформлювати цитати й визначати спосіб цитування.
4. Вибери схему 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Обрати схему до запропонованого речення з цитатою (у вигляді прямої мови, непрямої мови, зі вставними конструкціями).
5. Оформлення цитат різними способами. 3 вид - аналіз важке 6Б. Вправа на вдосконалення умінь оформлювати цитати різними способами: як пряму мову і як непряму мову.
6. Редагування речень із цитатами 3 вид - аналіз важке 3Б. Вправа на вдосконалення умінь виправляти пунктуаційні помилки в оформленні цитат.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Оформлення цитат різними способами Інший важке 6Б. Вправа на удосконалення умінь оформлювати цитати вказаними способами цитування: як речення з прямою мовою та як речення зі вставними словами.
2. Пунктуаційне оформлення речень із цитатами. Інший важке 6Б. Вправа на вдосконалення вмінь оформлювати цитати й визначати спосіб цитування.
3. Увести в речення цитати Інший важке 4Б. Перевіряє вміння створювати речення з цитатами, самостійно добираючи слова автора. Необхідно дотриматися схеми речення «П, – а, – п». або «П, – а.(?!) – П».

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальний тест «Способи оформлення цитат» 00:00:00 середнє 15Б. Знати й уміти розрізняти способи оформлення цитат

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота «Пунктуаційне оформлення цитат» 00:00:00 середнє 15Б. Уміти оформлювати цитати різними способами: як пряму й непряму мову, як речення зі вставними словами; виправляти помилки в оформленні цитат.
2. Перевірна робота «Пунктуаційне оформлення цитат різними способами» 00:00:00 важке 10Б. Уміння визначати способи цитування. Самостійне створення речень з цитатами за схемами «П, – а, – п». або «П, – а.(?!) – П».