Рішення приймає весь клас!
 
1Ресурс 3h280.png
 
При виникненні проблеми, суперечки чи непорозуміння у групі, треба діяти поступово. Спочатку записують усі пропозиції групи. Потім бажаючи висловлюють свої аргументи за і проти цих ідей. Наступний крок — відкрите чи закрите голосування.
 
Правила відкритого голосування.
 • Кожен голосує тільки раз — за одну пропозицію.
 • Можна не голосувати — утриматися. І не пояснювати чому.
 • Потрібно обрати учня, який буде оголошувати пропозицію і рахувати голоси (можна двох).
 • Переможець оголошується одразу (якщо не набрано однакової кількості голосів).
Грецьке слово демократія означає «влада народу». Тобто всі громадяни беруть участь в управлінні державою. Але неможливо, щоб усі люди ухвалювали всі рішення. Тому громадяни вибирають своїх представників — депутатів сільської чи міської ради, депутатів Верховної Ради. Депутати діють і голосують від імені своїх виборців.

Правила демократичних виборів у класі закритим голосуванням.
 1. Кожна дитина в класі має право голосу.
 2. Кожна дитина в класі може бути обраною.
 3. Вибір вільний. Кожен сам вирішує, за кого голосувати.
 4. Вибір таємний. Можна не вказувати свого прізвища.
 5. Кожен голосує тільки раз.
 6. Можна не голосувати або вкинути картку без позначки.
 7. Усі погоджуються з результатом виборів, навіть якщо він не подобається.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал, серед, освіти (у 2-х частинах) : Ч. 1 / О. Л. Іщенко, О. М. Ващенко, Л. В. Романенко, К. А. Романенко, Л. 3. Козак, О. М. Кліщ. - Київ : Літера ЛТД, 2020. - 112с.