Конфлікти руйнують стосунки між людьми!
 
3Ресурс 1h280.png
  
Люди, з якими ти спілкуєшся, дуже різні за характером, звичками, захопленнями. Бувають випадки, коли ти не можеш з ними про щось домовитися. Тоді можуть виникати непорозуміння та суперечності, тобто конфлікти. Слово конфлікт у перекладі з латини означає «зіткнення» — інтересів, поглядів.
Конфлікт — це суперечки, що виникають між людьми в процесі спілкування, спільної діяльності через непорозуміння або відсутність згоди.
Причини виникнення конфліктів:
  • образи,
  • висміювання,
  • зневажливе ставлення,
  • заперечення чиїхось поглядів, смаків і бажань,
  • вихваляння тощо
Неввічливість, недоброзичливість, жадібність, байдужість, хитрощі, нечесність, лінощі — це риси характеру, які можуть спровокувати конфлікт.
 
Поведінка «сторін» конфлікту залежить від їхніх виховання, культури та вміння контролювати свої емоції. А також від значущості причин, які зумовили суперечності. Конфлікти погіршують настрій і здоров’я людей, руйнують міжособистісні стосунки, знижують згуртованість і взаємодію у групі.

Види конфліктів
:
  • Між особою та групою.
  • Між особами.
  • Між групами.
Життя неможливе без суперечок, але необхідно навчитися знаходити рішення, прийнятні для всіх.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3-го класу закл. загал. серед. освіти. У 2 ч. Ч. 1 / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 144 с. : іл.
Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Частина 1 // І. В. Грущинська, З. М. Хитра. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. — 160 с. : іл.