Потреби в людей бувають різними!
 
9Ресурс 3h280.png
 
Коло потреб людини свідчить про її характер і рівень розвитку.
Потреби — це необхідність у чомусь значущому для життя людини.
Одні потреби називають матеріальними, а інші — духовними. До матеріальних належать першочергові потреби людини в їжі, воді, одязі та житлі. Духовні — це прагнення дружби, взаєморозуміння, любові, поваги, доброзичливого спілкування, пізнання світу й себе, захоплення красою природи та мистецтвом, читання цікавих книжок.
 
Потреба в праці відрізняє людей від тварин. Кожна людина має право на працю, що виявляє її особисті вподобання та схильності. Водночас праця — це обов’язок кожної людини й необхідність, без якої не можна задовольнити ні власних, ані суспільних інтересів кожної особистості.
Праця — це діяльність людини, у процесі якої вона докладає вольові зусилля для досягнення мети.
Розрізняють працю фізичну й розумову (інтелектуальну), хоча вони тісно взаємопов’язані й
обидві важливі. Фізична праця: шахтар, коваль,​ кондитер, пекар, повар, прибиральник​, масажист, муляр, реставратор, будівельник тощо. Розумова: інженер, бухгалтер, вчений, вчитель, керівник, директор, психолог, письменник, артист, художник тощо. Види праці:
  • «людина–людина» (вчитель, психолог, продавець);
  • «людина–техніка» (водій, програміст, інженер);
  • «людина–природа» (ветеринар, агроном, лісник);
  • «людина–мистецтво» (артист, художник, дизайнер).
Людські потреби — це не тільки індивідуальні (особисті) потреби. Це і потреби сім’ї, виробничого колективу, народу, держави. Людські потреби надзвичайно різноманітні. Їх поділяють на першочергові і другорядні.
Джерела:
Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Частина 1 // І. В. Грущинська, З. М. Хитра. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. — 160 с. : іл.
Я досліджую світ : підруч. для 3 класу закладів загальної  середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 1 / Г. В. Ломаковська,  Т. П. Єресько, Г. О. Проценко. — К. : Видавничий дім «Освіта»,  2020. — 160 с. : іл.