Природодослідник / природодослідниця — це людина, яка досліджує природу!
 
Ресурс 98.png
 

Щоб стати дослідником чи дослідницею природи, потрібне не лише бажання, а й дослідницькі вміння та навички. Щоб провести дослідження тіла чи явища природи, необхідно здійснити кілька основних кроків.

  1. Визнач мету дослідження. 
  2. Склади план дослідження.
  3. Виконай дії за складеним планом. 
  4. Проаналізуй результати дослідження.
  5. Дійди висновку.

Розглянь основні кроки під час дослідження тіла чи явища природи, якщо потрібно, наприклад, дізнатися, чи розчиняється у воді крейда.

  

Перший крок — визначення мети. У меті дослідження зазначається, що саме буде досліджуватися. Мета нашого дослідження: з’ясувати, чи розчиняється у воді крейда. Для цього потрібно провести дослід.

 

Другий крок — складання плану дослідження.

План — це послідовність виконання дій.

План запланованого досліду:

1) підготувати необхідне обладнання (склянку з водою, ложку та розтовчену крейду);

2) всипати крейду в склянку з водою і розмішати її;

3) спостерігати за змінами, що відбуваються.

 

Третій крок — виконання дій відповідно до складеного плану.

 

Четвертий крок — аналіз результатів, отриманих під час дослідження. Аналіз результатів — це їх розгляд і розбір. Розгляд результатів проведеного досліду показав, що через деякий час уся крейда осіла на дно склянки. Вода в склянці відстоялася і стала прозорою.

 

П’ятий крок  — формулювання висновку.

Висновок  — це підсумок дослідження.

Його роблять, опираючись на аналіз отриманих результатів. З результатами досліду можна дійти висновку, що крейда не розчиняється у воді, оскільки осіла на дно склянки.

 

На уроках «Я досліджую світ» ти виконуватимеш дослідження за планом, який буде для тебе інструкцією — вказівкою, як діяти. Ти маєш розуміти інструкції щодо проведення дослідження тіла чи явища природи.

Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3-го класу закл. загал. серед. освіти. У 2 ч. Ч. 1 / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 144 с. : іл.