Природа — джерело інформації!
 
evergreen-2025158_1280.png
 

Із покоління в покоління люди передавали отримані знання. Згодом систему знань, нагромаджених людством, назвали наукою, а людей, які займались дослідженнями, — ученими. Учені намагалися знайти відповіді на безліч питань.

 

Методи пізнання природи:

Опис — описування зовнішніх ознак об’єктів природи.
Спостереження — визначення змін у природі за допомогою органів чуття.
Вимірювання — застосування вимірювальних, збільшувальних приладів та лабораторного обладнвння для точного результату. 
Моделювання — створення моделей та проведення з ними експериментів.
Експеримент (або дослідження, дослід) — вивчення тіл та явищ у спеціально створених умовах.
Порівняння — вивчення тіл та явищ шляхом порівняння їх ознак.

Приклади застосування різних методів.

  • Синоптики, метеорологи спостерігають за змінами погоди, вимірюють температуру, швидкість вітру і складають таблиці та діаграми.
  • Географи спостерігають за змінами на земній поверхні, порівнюють результати.
  • Астрономи вивчають небесні тіла.
  • Біологи досліджують об’єкти природи у середовищі їхнього життя та під мікроскопом, створюють моделі об’єктів, вимірюють їх температуру та розміри.
  • Хіміки та лаборанти спостерігають за взаємодією речовин, вимірюють їх масу.

Людей завжди цікавило, чому день змінює ніч, із чого складаються різні предмети, звідки беруться хвороби тощо. Учених, які вивчають природу, називають природодослідниками.

  
Спостереження за рослинами і тваринами підказали людям багато винаходів.
Джерела:

Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальн. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 1. / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост, Л. В. Лисобей. — Тернопіль : Нав чальна книга – Богдан, 2020. — 160 с. : іл.

Я досліджую світ : підруч. для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 1 / Г. В. Ломаковська, Т. П. Єресько, Г. О. Проценко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 160 с. : іл.