Атомнеядро, поглинувши квант випромінювання з довжиною хвилі 0,495 пм, перейшло в збуджений стан і розпалося на нуклони, які розлетілися в різні боки із сумарною кінетичною енергією 0,2 МеВ. Визначте енергію зв'язку ядра. Уважайте, що стала Планка дорівнює 6,61034 Джс, швидкість світла у вакуумі — 3108 м/с; 1 еВ = 1,61019 Дж.
 
 Відповідь запишіть у мегаелектронвольтах (МеВ).
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.