Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів
\α

\(0°\) \(30°\) \(45°\) \(60°\) \(90° \)
\(sin\) α \(0\) 12 22 32 \(1\)
\(cos\) α \(1\) 32 22 12 \(0\)
\(tg\) α \(0\) 13 \(1\) 3 не існує
\(ctg\ \)α\(\) не існує 3 \(1\) 33 \(0\)
Джерела:
https://testportal.gov.ua/